Yêu cầu các công ty nhập khẩu xe ô tô sửa đổi các nội dung hợp đồng không phù hợp

Đăng ngày: 18/08/2022 , 15:37 GMT+7

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) yêu cầu các công ty nhập khẩu xe ô tô rà soát và sửa đổi, hủy bỏ các nội dung không phù hợp theo quy định tại Điều 16 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hợp đồng giao kết với người tiêu dùng liên quan đến việc mua bán xe ô tô.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Thời gian gần đây, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận được phản ánh của người tiêu dùng về việc một số hợp đồng giao kết với người tiêu dùng liên quan đến việc mua bán xe ô tô (hợp đồng đặt cọc mua xe, hợp đồng mua xe ô tô) của một số hãng xe hoặc đại lý bán xe có các nội dung không phù hợp theo quy định tại Điều 16 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như: Cho phép bên bán xác định giá mua bán xe tại thời điểm ký kết hợp đồng mua bán (là thời điểm diễn ra sau khi ký hợp đồng đặt mua xe).

Căn cứ quy định tại Điều 16 Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngày 05 tháng 8 năm 2022, Cục CT&BVNTD đã có Công văn gửi các công ty nhập khẩu xe ô tô đề nghị rà soát: (i) các bản hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung (như: hợp đồng đặt mua xe, thỏa thuận đặt cọc, hợp đồng mua bán…); và (ii) các hợp đồng theo mẫu khác đã giao kết với người tiêu dùng để đảm bảo các điều khoản hợp đồng tuân thủ quy định tại Điều 16 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010.

Trường hợp phát hiện các điều khoản trong hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung vi phạm theo quy định tại Điều 16 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010, các công ty có trách nhiệm sửa đổi, hủy bỏ nội dung vi phạm và thông báo cho người tiêu dùng đã giao kết hợp đồng.

PV.

Đăng ngày: 18/08/2022 , 15:08 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác