Từ 23/8, phương tiện vận tải hàng hóa vào Cần Thơ phải đăng ký trước

Đăng ngày: 21/08/2021 , 21:21 GMT+7

Ngày 21/8, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành công văn số 3438/UBND-KT gửi lãnh đạo các cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân vận tải hàng hóa về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo hoạt động vận chuyển, phân phối hàng hóa trên địa bàn thành phố.

Người điều khiển ô tô được chờ kiểm tra khai báo y tế, kiểm tra giấy xét nghiệm trước khi vào Cần Thơ, ngày 9/7.  Ảnh: Thu Hiền/TTXVN

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng và Chủ tịch UBND các quận, huyện triển khai công văn này khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả kể từ ngày 23/8. Để thực hiện mục tiêu "hạn chế thấp nhất phương tiện vào trung tâm đô thị để phòng, chống dịch bệnh", thành phố yêu cầu tất cả các phương tiện vận tải hàng hóa tiêu dùng, xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng phục vụ xây dựng, sản xuất, kinh doanh... từ các địa phương, tỉnh, thành phố khác đến thành phố Cần Thơ để giao nhận hàng hóa phải đăng ký trước. Nếu không đăng ký trước thì lực lượng làm nhiệm vụ không cho phương tiện vào địa bàn thành phố Cần Thơ (nơi đăng ký do Sở Giao thông Vận tải thành phố thông báo).

Nội dung đăng ký gồm: nơi đi, nơi đến, dự kiến thời gian đến thành phố Cần Thơ, biển số phương tiện vận tải, tên và số điện thoại của người lái phương tiện và người đi cùng.

Tất cả các phương tiện đến thành phố Cần Thơ giao nhận hàng hóa đều phải tập trung giao nhận tại các điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hóa do thành phố Cần Thơ quy định, đảm bảo tuân thủ đầy đủ yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Trường hợp hàng hóa siêu trường, siêu trọng, hàng nguyên đai nguyên kiện không thể giao nhận tại các điểm tập kết, trung chuyển cần phải đến trực tiếp tại kho bãi của nơi nhận thì có thể đổi người lái phương tiện cư trú tại thành phố Cần Thơ. Người lái phương tiện và người đi cùng từ địa phương khác phải chấp hành nghiêm việc bố trí địa điểm chờ đợi, nghỉ ngơi tại địa điểm giao nhận hàng hóa và tuân thủ việc phòng, chống dịch COVID-19. Khi giao nhận hàng hóa xong phải nhanh chóng rời khỏi thành phố.

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng và Chủ tịch UBND các quận, huyện triển khai công văn này khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả kể từ ngày 23/8. Để thực hiện mục tiêu "hạn chế thấp nhất phương tiện vào trung tâm đô thị để phòng, chống dịch bệnh", thành phố yêu cầu tất cả các phương tiện vận tải hàng hóa tiêu dùng, xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng phục vụ xây dựng, sản xuất, kinh doanh... từ các địa phương, tỉnh, thành phố khác đến thành phố Cần Thơ để giao nhận hàng hóa phải đăng ký trước. Nếu không đăng ký trước thì lực lượng làm nhiệm vụ không cho phương tiện vào địa bàn thành phố Cần Thơ (nơi đăng ký do Sở Giao thông Vận tải thành phố thông báo).

Nội dung đăng ký gồm: nơi đi, nơi đến, dự kiến thời gian đến thành phố Cần Thơ, biển số phương tiện vận tải, tên và số điện thoại của người lái phương tiện và người đi cùng.

Tất cả các phương tiện đến thành phố Cần Thơ giao nhận hàng hóa đều phải tập trung giao nhận tại các điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hóa do thành phố Cần Thơ quy định, đảm bảo tuân thủ đầy đủ yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Trường hợp hàng hóa siêu trường, siêu trọng, hàng nguyên đai nguyên kiện không thể giao nhận tại các điểm tập kết, trung chuyển cần phải đến trực tiếp tại kho bãi của nơi nhận thì có thể đổi người lái phương tiện cư trú tại thành phố Cần Thơ. Người lái phương tiện và người đi cùng từ địa phương khác phải chấp hành nghiêm việc bố trí địa điểm chờ đợi, nghỉ ngơi tại địa điểm giao nhận hàng hóa và tuân thủ việc phòng, chống dịch COVID-19. Khi giao nhận hàng hóa xong phải nhanh chóng rời khỏi thành phố.

Đồng thời, thành phố kêu gọi các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc vận chuyển, phân phối hàng hóa chia sẻ bớt một phần khó khăn cùng chính quyền thành phố trong phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay và có trách nhiệm kiểm tra việc phòng, chống dịch đối với người lái phương tiện và người đi cùng theo quy định.

Trước đó, UBND thành phố Cần Thơ cũng đã ban hành công văn số 3032/UBND-KT ngày 30/7/2021 về việc phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo hoạt động vận chuyển lưu thông, phân phối hàng hóa trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, tình hình vận chuyển hàng hóa và việc phòng, chống dịch thực hiện chưa nghiêm, số người và phương tiện vận tải còn di chuyển quá nhiều, nguy cơ lây lan dịch bệnh quá cao và không đạt được mục tiêu "hạn chế thấp nhất phương tiện vào trung tâm đô thị để phòng, chống dịch bệnh".

 (Theo TTXVN)

Đăng ngày: 21/08/2021 , 21:08 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác