Doanh nghiệp Na Uy cần mua sắt thép

Đăng ngày: 09/01/2023 , 22:32 GMT+7

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển giới thiệu doanh nghiệp Na Uy cần tìm mua số lượng lớn sản phẩm sắt thép.

Một doanh nghiệp Na Uy cần tìm mua số lượng lớn các sản phẩm sắt thép, cụ thể yêu cầu như dưới đây:

Z Spunt. All types and lenghts

U Spunt. All types and lenghts

Round Bolt from 70 to 220 – 12 meters lengths. (Threads can also be relevant)

Welded lining pipes (casing) from 114 to 406mm (longsided welding/stitch)

Big shaft pipes/ spiral welding from 406

Beems/HEB

Beems/UNP

Beems/IPE

Plates from 6 to 200mm

Armouring steel rod and net (NS standard)

Doanh nghiệp nào quan tâm đề nghị gửi hồ sơ tiếng Anh tới địa chỉ email se@moit.gov.vn trước ngày 15 tháng 01 năm 2023.

PV.

Đăng ngày: 09/01/2023 , 22:01 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác