Tham vấn điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đường nhập khẩu từ Vương quốc Thái Lan (mã vụ việc AD13-AS01)

Đăng ngày: 13/05/2021 , 08:14 GMT+7

Ngày 12 tháng 5 năm 2021, Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương (Cơ quan điều tra) đã tổ chức buổi tham vấn công khai (dưới hình thức trực tuyến) liên quan đến vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan.

Buổi tham vấn công khai được thực hiện theo quy định tại Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và Điều 13 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại nhằm tạo cơ hội cho các bên liên quan đến vụ việc trình bày ý kiến, quan điểm cũng như cung cấp các thông tin có liên quan đến vụ việc.

Tóm tắt thông tin vụ việc

Ngày 20 tháng 8 năm 2020, Bộ Công Thương nhận được Hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp của 06 doanh nghiệp đại diện cho ngành sản xuất trong nước.

Ngày 21 tháng 9 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2466/QĐ-BCT về điều tra áp dụng biện pháp CBPG và CTC đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan.

Ngày 09 tháng 02 năm 2021, Bộ Công Thương Ban hành Quyết định 477/QĐ-BTC về việc áp dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tạm thời đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan.

Ngày 12 tháng 5 năm 2021, Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương đã tổ chức buổi tham vấn công khai (dưới hình thức trực tuyến) để tạo cơ hội cho các bên liên quan trình bày ý kiến, quan điểm về vụ việc.

Sau buổi tham vấn, Cục Phòng vệ thương mại sẽ hoàn thiện kết luận điều tra cuối cùng của vụ việc. Trên cơ sở kết luận điều tra cuối cùng, Bộ Công Thương sẽ ban hành quyết định chính thức về vụ việc.

Buổi tham vấn đã diễn ra với sự tham dự của hơn 80 đại biểu đại diện cho các nhóm bên liên quan đến vụ việc, cụ thể gồm:

(i) Đại diện phía Thái Lan (Chính phủ Thái Lan và các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Thái Lan);

(ii) Đại diện các Bộ ngành có liên quan;

(iii) Đại diện Hiệp hội mía đường Việt Nam;

(iv) Đại diện các doanh nghiệp sản xuất trong nước;

(v) Đại diện các doanh nghiệp nhập khẩu và các doanh nghiệp sử dụng sản phẩm thuộc đối tượng điều tra;

(vi) Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);

(vii) Các bên liên quan khác.

Tại buổi tham vấn, Cơ quan điều tra đã lắng nghe ý kiến của đại diện tất cả các nhóm bên liên quan về vụ việc. Tất cả các ý kiến, quan điểm của các bên liên quan sẽ được Cơ quan điều tra tổng hợp, xem xét và đánh giá kỹ lưỡng trong kết luận điều tra cuối cùng của vụ việc và đảm bảo việc điều tra được thực hiện một cách công bằng, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và WTO.

PV.

 

Đăng ngày: 13/05/2021 , 08:05 GMT+7

Tin liên quan