Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022

Đăng ngày: 29/05/2022 , 15:47 GMT+7

Tình hình xuất nhập khẩu tháng 5 giảm tốc nhưng bình quân 5 tháng đầu năm cả nước vẫn xuất siêu trên 500 triệu USD.

Về xuất khẩu hàng hóa,kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2022 ước đạt 30,48 tỷ USD, giảm 8,5% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 152,81 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, nhóm hàng xuất khẩu lĩnh vực công nghiệp chế biến chiếm nhiều nhất với 88,6%.

Về nhập khẩu hàng hóa, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5/2022 ước đạt 32,21 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 152,29 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng tư liệu sản xuất là nhóm hàng nhập khẩu chiếm nhiều nhất với 93,9% trong 5 tháng đầu năm 2022.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 46,7 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 49,6 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa: tháng 5 ước tính nhập siêu 1,73 tỷ USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 516 triệu USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 1,24 tỷ USD).

PV.

Đăng ngày: 29/05/2022 , 15:05 GMT+7

Tin liên quan