Quyết định rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu

Đăng ngày: 04/02/2022 , 22:12 GMT+7

Tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), sau khi thẩm định Hồ sơ, ngày 28 tháng 01 năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 117/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, ngày 02 tháng 3 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 686/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam có mã HS: 3105.10.20; 3105.10.90; 3105.20.00; 3105.30.00; 3105.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00 trong 2 năm.

Ngày 03 tháng 3 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 715/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu.

Ngày 20 tháng 10 năm 2021, căn cứ điều 69 Nghị định 10/2018/NĐ-CP, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) có Thông báo số 24/TB-PVTM về việc tiếp nhận Hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp. Thông báo được đăng tải công khai trên website của Cục PVTM (Cơ quan điều tra) và Bộ Công Thương.

Ngày 19 tháng 11 năm 2021, Cục PVTM nhận được Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam.

Ngày 01 tháng 12 năm 2021, Cục PVTM có Công căn số 961/PVTM-P2 đề nghị Bên yêu cầu bổ sung Hồ sơ. Ngày 29 tháng 12 năm 2021, Cục PVTM nhận được các thông tin bổ sung của Bên yêu cầu.

Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Cục PVTM ban hành Công văn số 1046/PVTM-P2 về việc xác nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Sau khi thẩm định Hồ sơ, ngày 28 tháng 01 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 117/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu.

Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 96 Luật Quản lý ngoại thương, thời hạn điều tra rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ là không quá 06 tháng kể từ ngày có Quyết định rà soát, trong trường hợp cần thiết có thể gia hạn một lần nhưng không quá 06 tháng.

Tất cả các tổ chức, cá nhân có quyền lợi liên quan trong vụ việc có thể đăng ký với Cơ quan điều tra để trở thành Bên liên quan. Bên liên quan sẽ được tiếp cận thông tin lưu hành công khai trong quá trình điều tra, gửi các ý kiến bình luận, thông tin và bằng chứng liên quan đến việc hàng hóa thuộc đối tượng rà soát. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương sẽ cân nhắc ý kiến của tất cả các Bên liên quan một cách khách quan trong quá trình điều tra.

Toàn văn Quyết định 117/QĐ-BCT tại đây

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ:

Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (+84 24) 73037898 (máy lẻ 116); Email: trongnd@moit.gov.vn; Fax: (+84 24) 73037897.

PV.

Đăng ngày: 04/02/2022 , 22:02 GMT+7

Tin liên quan