Tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG trong Quý II/2022

Đăng ngày: 14/09/2022 , 20:44 GMT+7

Ngày 14/9, Bộ Tài chính công khai tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) thực hiện trong quý II/2022.

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 và Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 (sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) Quý II/2022. Theo đó, Số dư Quỹ BOG đến hết Quý II/2022 (đến hết ngày 30/6/2022): 310,794 tỷ đồng;

1. Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý II năm 2022 (từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 30/6/2022): 1.007,807 tỷ đồng;

2. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý II năm 2022 (từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 30/6/2022): 526,726 tỷ đồng;

3. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý II năm 2022: 1,426 tỷ đồng;

4. Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý II năm 2022: 1,792 triệu đồng;

5. Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/3/2022: -169,920 tỷ đồng;

PV.

Đăng ngày: 14/09/2022 , 20:09 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác