Thông báo tổ chức tham vấn công khai phục vụ điều tra chống bán phá giá sản phẩm đường mía từ Thái Lan

Đăng ngày: 13/04/2021 , 15:44 GMT+7

Bộ Công Thương tổ chức phiên tham vấn công khai vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan (mã số vụ việc: AD13-AS01).

Ảnh minh họa - Nguồn internet

Quyết định số 2466/2020/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với một số mặt hàng đường mía theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo đó, Bộ Công Thương thực hiện điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp thực hiện đối với một số mặt hàng đường mía, thuộc các mã HS 1701.13.00; 1701.14.00; 1701.99.10 có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan. Việc điều tra nhằm thiết lập môi trường cạnh tranh công bằng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của ngành sản xuất trong nước trước các hành vi phản cạnh tranh từ bên ngoài.

Căn cứ Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và Điều 13 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cơ quan điều tra sẽ tổ chức buổi tham vấn công khai trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9h00-12h00 ngày 12 tháng 5 năm 2021 (theo giờ Hà Nội)

2. Địa điểm: Phòng họp 101 – 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Hình thức: Trực tiếp và/hoặc trực tuyến.

4. Ngôn ngữ: Tiếng nói và chữ viết dùng trong buổi tham vấn là tiếng Việt. Các Bên liên quan có quyền dùng tiếng nói và chữ viết khác, tuy nhiên phải có phiên dịch từ ngôn ngữ đó sang tiếng Việt. Các thông tin, tài liệu không phải bằng tiếng Việt do các Bên liên quan cung cấp phải được dịch ra tiếng Việt. Các Bên liên quan phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được dịch thuật.

5. Thời hạn gửi đăng ký tham gia và nội dung tham vấn

- Thời hạn gửi đăng ký: Trước 17h00 ngày 05 tháng 5 năm 2021 (theo giờ Hà Nội).

- Thời hạn gửi nội dung tham vấn: Trước 17h00 ngày 05 tháng 5 năm 2021 (nếu có).

Cơ quan điều tra đề nghị các Bên liên quan đăng ký tham gia buổi tham vấn gửi đăng ký theo mẫu (đính kèm) bằng văn bản hoặc thư điện tử, trong thời hạn quy định tại Thông báo này, theo địa chỉ dưới đây:

Cục Phòng vệ thương mại

Địa chỉ: Số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 7303.7898

Email: trangntph@moit.gov.vn; trongnd@moit.gov.vn

​Cơ quan điều tra trân trọng thông báo./.

PV.

Đăng ngày: 13/04/2021 , 15:04 GMT+7

Tin liên quan