Đài Loan áp dụng Hệ thống quản lý số hóa thực phẩm nhập khẩu

Đăng ngày: 19/08/2022 , 19:31 GMT+7
Theo Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương),Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Đài loan (TFDA) trực thuộc Cơ quan Quản lý Y tế và phúc lợi Đài Loan (MOHW) đã thông báo kể từ ngày 1/8/2022, Đài Loan chính thức sử dụng Hệ thống quản lý số hóa thực phẩm nhập khẩu vào thị trường này.

Theo đó, Đơn xin kiểm tra đánh giá tính hệ thống các sản phẩm xuất khẩu vào Đài Loan sẽ phải nộp theo hình thức trực tuyến, các hồ sơ đã nộp trước ngày 01/8/2022 sẽ không cần phải khai lại trên Hệ thống. Phía Đài Loan sẽ không thụ lý Hồ sơ bằng giấy tờ/văn bản các đơn xin kiểm tra đánh giá tính hệ thống (bao gồm việc tăng mới thêm các doanh nghiệp xuất khẩu vào Đài Loan).

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, để quản lý các sản phẩm có mức độ rủi ro cao về an toàn thực phẩm, trước khi xuất khẩu vào Đài Loan cần tiến hành kiểm tra đánh giá tính hệ thống.

MOHW đã ban hành Biện pháp thực thi kiểm tra đánh giá tính hệ thống thực phẩm xuất khẩu, phạm vi các sản phẩm cần tiến hành kiểm tra đánh giá tính hệ thống thực phẩm xuất khẩu, phạm vi các sản phẩm cần tiến hành đánh giá tính hệ thống bao gồm: "sản phẩm thịt". "sản phẩm thủy sản", "chế phẩm sữa", "trứng","dầu mỡ động vật" và "sản phẩm xuất xứ từ hươu khác". Các nước xuất khẩu cần có đơn xin kiểm tra đánh giá tính hệ thống và được thông qua thì các sản phẩm này mới được xuất khẩu vào Đài Loan.

TFDA đã xây dựng Hệ thống quản lý số hóa thực phẩm nhập khẩu vào Đài Loan (Imported Food Digital Management System - IFDM),các đối tác có thể thông qua IFDM để xin tiến hành kiểm tra đánh giá tính hệ thống.

TFDA cung cấp Sổ tay hướng dẫn thao tác Hệ thống quản lý số hóa thực phẩm nhập khẩu vào Đài Loan và Phụ lục Q&A để các doanh nghiệp, nhà xuất khẩu tham khảo.

Sổ tay hướng dẫn tại file đính kèm. 

PV.

Đăng ngày: 19/08/2022 , 19:08 GMT+7

Tin liên quan