Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng, xăng RON95-III trên 31.500 đồng/lít

Đăng ngày: 01/06/2022 , 15:01 GMT+7

Thị trường xăng dầu thế giới trong thời gian giữa 02 kỳ điều hành giá vừa qua có nhiều biến động. Tình hình giá xăng dầu thế giới tiếp tục tăng cao là nguyên nhân dẫn tới giá xăng dầu trong nước tiếp tục điều chỉnh tăng ở kỳ điều chỉnh lần này.

Kỳ điều hành lần này, trước việc CPI bình quân 05 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2021 đã tăng lên mức 2,25% trong đó nhóm giao thông tăng 16,65%, để góp phần hạn chế mức tăng CPI,  Liên Bộ Công Thương – Tài chính tiếp tục sử dụng linh hoạt công cụ Quỹ BOG nhằm vừa hạn chế mức tăng của giá xăng dầu trong nước và có phương án duy trì Quỹ BOG. Nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, Liên Bộ quyết định:

Thực hiện tiếp tục không trích lập Quỹ BOG đối với các loại xăng, giảm trích lập Quỹ BOG đối với dầu diesel xuống mức 100 đồng/lít (kỳ trước trích lập ở mức 300 đồng/lít),giảm trích lập Quỹ BOG đối với dầu hỏa xuống mức 100 đồng/lít (kỳ trước trích lập là 300 đồng/lít) và giảm trích lập Quỹ BOG đối với dầu mazut xuống mức 300 đồng/kg (kỳ trước trích lập ở mức 400 đồng/kg).

Thực hiện chi Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít và xăng RON95 ở mức 500 đồng/lít (kỳ trước chi 300 đồng/lít),các mặt hàng dầu không chi.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường kể từ 15 giờ 00 ngày 01 tháng 6 năm 2022 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 30.235 đồng/lít (tăng 602 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành),thấp hơn xăng RON95-III 1.243 đồng/lít, nếu không chi quỹ BOG ở mức 100 đồng/lít thì giá bán sẽ tăng 702 đồng/lít và giá bán sẽ là 30.335 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 31.578 đồng/lít (tăng 921 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành),nếu không chi quỹ BOG ở mức 500 đồng/lít thì giá bán sẽ tăng 1.421 đồng/lít và giá bán sẽ là 32.078 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 26.394 đồng/lít (tăng 841 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

- Dầu hỏa: không cao hơn 25.346 đồng/lít (tăng 941 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 20.901 đồng/kg (tăng 303 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

PV.

Đăng ngày: 01/06/2022 , 15:06 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác