Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 108.000 tấn đường năm 2021

Đăng ngày: 07/09/2021 , 12:22 GMT+7

Theo Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương), từ 8h ngày 6/9/2021 đến 17h ngày 17/9/2021, Bộ Công Thương bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 108.000 tấn đường năm 2021.

Căn cứ Quyết định số 1892/QĐ-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021; căn cứ Quyết định số 2109/QĐ-HĐĐGHNNKĐ ngày 6 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021, Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 ra thông báo.

Đối tượng và phạm vi tham gia đấu giá là thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện chỉ được đăng ký đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô; thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đăng ký đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch nhập khẩu đường tinh luyện.

Trong tổng số 108.000 tấn đường theo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2021, có 76.000 tấn đường thô mã HS 17.01; 32.000 tấn đường tinh luyện mã HS 17.01.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước với đường thô là 1.050.000 đồng/tấn; đường tinh luyện: 1.050.000 đồng/tấn. Bước giá: 50.000 đồng/tấn. Tiền đặt trước có giá khởi điểm x số lượng đường đăng ký mua quyền sử dụng hạn ngạch x 10%.

Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức tại phòng họp trụ sở Bộ Công Thương, địa chỉ số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vào 8 giờ 30 ngày 29 tháng 9 năm 2021.

Thương nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 tham gia đấu giá chỉ gửi một túi hồ sơ dán kín và ghi rõ trên mặt ngoài túi hồ sơ các nội dung: Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021; tên thương nhân; thông tin liên lạc gồm số điện thoại, email.

Cùng với đó, bên trong túi hồ sơ bao gồm phiếu bỏ giá như mẫu kèm theo thông báo; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đầu tư: 1 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân. Chứng từ xác nhận việc nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Bộ Công Thương 1 bản sao.

Thương nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ Công Thương, địa chỉ: số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ nêu trên.

PV.

Đăng ngày: 07/09/2021 , 12:09 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác