Tháng 9, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại tăng nhẹ

Đăng ngày: 29/10/2022 , 10:30 GMT+7

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2022 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tăng nhẹ 0,1% so với lượng nhập của tháng trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 9/2022 đạt 18.303 chiếc, tương ứng trị giá đạt hơn 367 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 18.279 chiếc với trị giá đạt 385 triệu USD.

Trong tháng 9 năm 2022, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là từ Inđônêxia với 9.314 chiếc; từ Thái Lan với 7.102 chiếc; từ Trung Quốc với 1.347 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 17.763 chiếc, chiếm tới 97% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Sơ bộ tình hình ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu với cơ quan Hải quan trong tháng 9/2022 (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Chỉ tiêu

Tháng

9/2022

Tốc độ tăng/giảm so với tháng trước (%)

Tỷ trọng (%)

Lượng

(Chiếc)

Trị giá

(USD)

Lượng

(%)

Trị giá

(%)

Lượng

(%)

Trị giá

(%)

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống

15.594

274.418.578

-3,3

-5,3

85,2

74,7

Ô tô trên 9 chỗ ngồi

0

0

-

-

0,0

0,0

Ô tô vận tải

1.662

48.623.584

10,9

2,2

9,1

13,2

Ô tô loại khác

1.047

44.411.917

58,9

-7,5

5,7

12,1

Tổng cộng

18.303

367.454.079

0,1

-4,7

100,0

100,0

(Ghi chú: * Tỷ trọng là tỷ trọng nhập khẩu từng loại ô tô trong tổng số ô tô nguyên chiếc các loại)

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống: Trong tháng 9/2022, có 15.594 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 274 triệu USD, chiếm 85,2% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng giảm 3,3% (tương đương 527 chiếc) so với tháng trước.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng thành phố Hải Phòng với 7.985 chiếc, giảm 6,2% và thành phố Hồ Chí Minh với 7.604 chiếc, giảm nhẹ 0,1% so với tháng trước.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 9/2022 chủ yếu là xe xuất xứ từ thị trường Inđônêxia với 8.543 chiếc, giảm 14,2%; từ Thái Lan với 6.560 chiếc, tăng 22,6% so với tháng trước.

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi: Trong tháng 9/2022, không có xe ô tô trên 9 chỗ ngồi làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam.

Xe ô tô vận tải: Lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 9/2022 là 1.662 chiếc, với trị giá đạt 48,6 triệu USD; tăng 10,9% về lượng và tăng 2,2% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có 646 chiếc xe có xuất xứ từ Inđônêxia, tăng 61,5%; xuất xứ từ Thái Lan là 542 chiếc, giảm 9,2%; xuất xứ từ Trung Quốc là 460 chiếc, tăng 11,7%... so với tháng trước.

Xe ô tô vận tải được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 9/2022 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu, cảng của thành phố Hồ Chí Minh với 895 chiếc, tăng 19,5%; của các khu vực cửa khẩu, cảng của Hải Phòng với 309 chiếc, giảm 3,7%; của các khu vực cửa khẩu của tỉnh Cao Bằng với 304 chiếc, giảm 9,5%... so với tháng trước.

Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng): Trong tháng 9/2022, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 1.047 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo là 44,4 triệu USD, tăng 58,9% về lượng và giảm 7,5% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có 885 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 44,8% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 84,5% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

Xe ô tô loại khác được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 9/2022 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu tỉnh Cao Bằng với 414 chiếc, giảm 13,4% so với tháng trước; khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn với 405 chiếc, gấp hơn 5 lần so với tháng trước.

Tính chung lũy kế 9 tháng năm 2022, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam là 114.496 chiếc, tăng nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 92.716 chiếc, tăng 18,4%; ô tô vận tải là 13.806 chiếc, giảm mạnh tới 46,6%...

Linh kiện và phụ tùng ô tô: Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2022 có 505 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, giảm 3,4% so với tháng trước.

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu từ Hàn Quốc với 120 triệu USD, từ Trung Quốc với 95 triệu USD, từ Thái Lan với 86 triệu USD, từ Nhật Bản với 63 triệu USD. Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 4 nước xuất xứ này đạt 364 triệu USD, chiếm tỷ trọng 72% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua. Tính chung lũy kế trong 9 tháng/2022, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ô tô đạt gần 4,3 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

PV.

Đăng ngày: 29/10/2022 , 10:10 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác